Het fonds zet zich in voor kinderen voor wie sporten of spelen niet vanzelf-sprekend is vanwege hun lichamelijke of verstandelijke beperking of omdat hun ouders door financiële omstandigheden hun kind niet kunnen laten sporten. Door te sporten of te spelen krijgen kinderen energie en levenslust. Door het geven van een bijdrage kan het Foppe Fonds ervoor zorgen dat een kind weer straalt en plezier heeft. Zelfs als het allemaal even niet gemakkelijk is: een kind hoort te spelen! Beschermheer van het Foppe Fonds is Foppe de Haan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Foppe Fonds heeft ook de Grouster  Rixt van der Horst gesteund in haar ambities. Ze is nu Werelkampioene Paradressuur!

 

Na het succesvolle rolstoelen-project steunt het fonds nu het paarden-project.

Foppe vertelt in deze video zelf wat dit voor de kinderen betekent.

WK Klunen heeft zich verbonden aan het Foppe Fonds en we doneren de inschrijfgelden